Sustainable Development Goals

Werken met de SDG’s, hoe moet dat?

Veel bedrijven en organisaties hebben inmiddels gehoord dat er 17 duurzame doelen zijn die de Verenigde Naties hebben opgesteld. Prachtige doelen, die te pas en te onpas verschijnen in jaarverslagen voor ondernemingen, met fraaie beloftes erbij. Maar hoe neem je nu echt je organisatie mee in het uitvoeren van de doelen, welke doelen passen bij jouw organisatie, hoe meet je ze en hoe wordt dat een blijvende en sturende doelstelling voor jouw organisatie?

Om daarachter te komen kun je maar het beste spreken met iemand die daar meer dan 25 jaar ervaring in heeft. Ervaring in zowel het leiden van bedrijven als het leiden van grote Europese duurzaamheid organisaties. Dat is de unieke eigenschap van Leen Zevenbergen.

Wat zijn die SDG’s nu eigenlijk?

In het jaar 2000 bedachten de landen van de Verenigde Naties, en dat zijn alle landen ter wereld, dat er een aantal doelen moesten worden gesteld om de wereld een betere plek te maken voor de mensheid. Dat werden de 8 Millenium Doelen die behaald moesten worden in het jaar 2015. Maar die 15 jaren waren lang niet voldoende om de doelen te halen en dus werden in het jaar 2015 een aantal nieuwe doelen gesteld. Omdat meer landen zich er actief mee gingen bemoeien werden het automatisch meer doelen, 17 om precies te zijn. Variërend van het bestrijden van armoede, honger en ziektes tot duurzamer produceren en communiceren, inclusiever en eerlijker met elkaar omgaan en tot slot samenwerken. SDG nummer 17 is eigenlijk misschien wel de belangrijkste SDG omdat het het belang van radicale samenwerking aangeeft. De allergrootste uitdagingen waar de mensheid zich voor gesteld ziet zijn alleen op te lossen in een radicale samenwerking; tussen mensen en tussen landen.

Niet alleen is radicale samenwerking tussen landen en bedrijven een essentieel doel, ook de samenhang tussen de 17 SDG’s is cruciaal. Want het kan zomaar gebeuren dat werken aan een van de SDG’s kan leiden tot schade aan een andere. Daarom is het eigenlijk moeilijk om als organisatie zomaar een paar SDG’s uit te zoeken waar je mee aan de slag gaat. Uiteraard kan dat wel de eerste stap zijn die jouw organisatie maakt, zo lang je maar bewust bent van het feit dat het pad uiteindelijk leidt tot het aanpakken van alle doelen.

17 Sustainable Development Goals voor één bedoeling

En nu aan de slag!

Wat gaat jouw organisatie nu doen. Eerst eens even kijken wat deze doelen precies zijn. En dan? Zoek iemand die met praktijk ervaring uitleg kan geven over de SDG’s, maar die tegelijkertijd weet hoe je een organisatie daarin meeneemt. Hoe je de doelen integreert in het bedrijfsbeleid en de KPI’s die gesteld worden. Iemand die snapt dat de SDG’s nooit meer weggaan en dus het bedrijfsbeleid gaan bepalen.

Leen Zevenbergen werd in 1997 voorzitter van het eerste Europese netwerk van duurzame ondernemers, Social Venture Network. En ging dus logischerwijs in het jaar 2000 aan de slag met de 8 Millennium Doelen. Naast de 21 bedrijven hij oprichtte en leidde werd hij in 2013 voorzitter van de Europese tak van B Lab. Samen met Marcello Palazzi richtte hij deze organisatie op die de gemeenschap van de inmiddels meer dan 2000 Europese B Corps leidt.

De B Corps community bouwde samen met de UNGC, United Nations Global Compact, een tool die organisaties helpt om de doelen van de SDG’s te vertalen in meetbare bedrijfsdoelen. Deze tool heet de SDG Action Manager. En met dit soort tools in de hand kan ook jouw organisatie stapje voor stapje aan de slag gaan en zich klaarmaken voor de komende onzekere toekomst.

Samen met jouw organisatie loopt Leen Zevenbergen door de historie en de betekenis van de 17 doelen. Samen met jouw organisatie bekijkt hij een pad dat inspirerend en leuk is voor de medewerkers. Een pad dat zich niet alleen beperkt tot jouw organisatie, maar dat ook het leven van de medewerkers betreft en meeneemt.

Want het kan niet zo zijn dat medewerkers geacht worden de SDG’s na te leven terwijl ze er privé helemaal niks mee hebben. De stapjes die gedefinieerd worden moeten dus behapbaar, inspirerend en erg praktisch zijn, wil je niet snel je organisatie verliezen.

Om die pragmatiek, “voeten in de klei” aanpak te kunnen snappen en invoeren moet je aan de slag met iemand uit de praktijk en niet met iemand die er ook eens een boek over gelezen heeft.

Waarom aan de slag met Leen Zevenbergen?

Leen Zevenbergen richtte in 1985 zijn eerste bedrijf op, Bolesian genaamd. Het eerste AI (kunstmatige intelligentie) bedrijf in Nederland. Om daarna vanuit Silicon Valley verder te gaan in technologie. In totaal 21 bedrijven werden door Leen opgericht, naar zijn voorzitterschap van zowel SVN Europe als B Lab Europe. Hij schreef 5 praktische, anekdotische en humorvolle boeken waarvan er een Managementboek van het Jaar werd. Over hoe lol de sleutel is van succesvolle en duurzame bedrijven.

Lees meer over

Menu